Produktové podmínky pracevzemedelstvi.cz pro uživatele

Produktové podmínky pracevzemedelstvi.cz pro uživatele

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     Společnost AgroJobs s.r.o., se sídlem Hybernská 38, Praha 1, 110 00, IČO: 45242658, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6718 (dále jen „AgroJobs“), vydává tyto Produktové podmínky pracevzemedelstvi.cz pro Uživatele („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Elektronických systémů AgroJobs a souvisejících Služeb Uživateli.

1.2     Práva a povinnosti AgroJobs a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Podmínkami používání Elektronického systému AgroJobs dostupnými na https://www.pracevzemedelstvi.cz/podminky-pouzivani („Podmínky používání“) a ustanoveními příslušných právních předpisů. V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a Podmínkami používání mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.3     Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.pracevzemedelstvi.cz .

  1. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1     Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

  1. POPIS SLUŽBY

3.1     Služba je poskytována společností AgroJobs prostřednictvím příslušného Elektronického systému AgroJobs, pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat bez povinnosti vytvářet si účet nebo profil.

3.2.    Uživatelé mohou zadat Poptávku práce nebo Poptávku praxe prostřednictvím příslušného Elektronického systému AgroJobs při jejímž vytvoření zadají heslo, pomocí kterého můžou konkrétní Poptávku práce nebo Poptávku praxe editovat nebo zrušit.

3.3     Služba je poskytována ze strany společnosti AgroJobs zdarma, nestanoví-li tyto Produktové podmínky jinak.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1     Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2023.

 

AgroJobs s.r.o.
Ing. Lenka Šímová
Ing. Martin Lev